When the Peppers Blossom – Movienight with a twist

Friday night was an adventure in Seattle. First the lucky draw of finding street parking close to the event I was attending. Nordic Heritage Museum’s filmfestival. Once tha car was parked, I watched a touching story, “When the Peppers Blossom” (Stekta sparvar), a documentary of families leaving Sweden in the beginning of the 1900’s and entering a new life in Brazil and Argentina. I even got the opportunity to meet and discuss the film with the directors, Anna Wessman and Nilsmagnus Sköld. Not to forget a fantastic reception with Swea with bubbly drinks and some awesome treats.

För oss svenskar av idag är en utlandsflytt oftast sponsrad av ett företag. Kontrakt är tidsbegränsade och många ser det som ett äventyr på några år. Det finns temporärt boende, hyrbilar och folk som lotsar oss rätt på vägen.  Trots det är det en prövning. När folk lämnade hemlandet på 1900-talets början var det ett uppbrott där många aldrig återvände. Det är underligt hur man trots att förutsättningarna är totalt olika kan identifiera sig med dåtidens emigranter. Behovet av ett nätverk av de som har kommit hit under liknande förhållanden är A och O i en utlandsflytt.

Svenskarna på 1900-talets början byggde en kyrka mitt i byn som var samlingspunkten – fastän många av dem var ateister när de lämnade Sverige. Idag har inflyttade Svenskar tillgång till en uppsjö av nätverk beroende på intresse och ålder. I Seattle finns allt från Swea, Swedish Culture Center och Svenska Skolan till spontana små grupper av nya och gamla svenskimmigranter. Tack Swea och Nordic Heritage Museum för en intressent tillställning!

LINDA

This entry was posted in Activities and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.