Breakfastmeeting February 28, 2012

On Tuesday February 28th 2012 the Swedish Consulate in Seattle, in collaboration with Getswedish had invited Madeleine Thunström a tax lawyer from SEB in Sweden to discuss some general rules regarding immigration and double citizenship as seen from a Swedish perspective.

It was a fantastic presentation and we at Getswedish want to thank everyone attending this meeting for making it so interesting and valuable for all of us.

Tack Madeleine för ett fantastikt framträdande! Du har fött ett frö av nyfikenhet i oss alla så nu får vi fortsätta och hitta bra föreläsare på den här sidan atlanten som kan dela med sig av den amerikanska synen på de här frågorna. Bilderna på den här sidan är de som Madeleien Thunströms använde som underlag i sin presentation.

 

 

This entry was posted in Activities and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.